Aralık 1, 2023

Pamukkale Üniversitesi 71 sağlık personeli alımı

0

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizin çeşitli Birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ııun 4′ üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen ünvanlarda 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 71 sözleşmeli personel alınacaktır.

Not:

1) Müracaat edeceği pozisyonda aranan öğrenim durumunu yurldışında tamamlamış olan aday YÖK Denklik Belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.

2) PAÜ Hastaneleri Ek Hizmet Binasında (Pamukkale Karahayıt Mahallesi) istihdam edilecekler Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi kadrosunda olup gerekli görüldüğü takdirde Merkez Hastanede de görev yapacaklardır,

GENEL ŞARTLAR:

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

3- 657 sayılı Kanunu’nun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

4- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.

5- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, askerlik hizmetini yapmış olmak ya da muaf olmak.

6- 2022 yılı KPSS (B) grubu (KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94)) sınav sonuç belgesine sahip olmak.

7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

8- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.

9- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kumlu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumlanıl sözleşmeli personel pozisyonlannda istihdam edilemezler.

10- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslann Ek 6’ncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi.hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

11- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden sözleşme imzalanacak aday ile iletişime geçilecektir.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÜNVANINA BAŞVURACAKLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR:

1- İlan başvuru tarihinin son günü itibarıyla 31 (otuz bir) yaşından gün almamış olmak.

2- Erkek adaylarda en az 170 cm boyun da olmak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark ±15′ e kadar kabul edilecektir.

3- 10.06.2004 tarih ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10′ uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.

4- Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

5- Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartının (silahlı/silahsız) son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin en az 6 (altı) ay olması.

İlan Metni İçin Tıklayınız.

Çevrimiçi Sözleşmeli Personel Başvurusu İçin Tıklayınız.

Şahsen Başvuruda Getirilecek Evraklar İçin Tıklayınız.

Açık Beyan Metni İçin Tıklayınız. (Mesleki Deneyim İstenen Unvanlara Başvuran Adaylar İçin)

Çalışma Belgesi İçin Tıklayınız. (Mesleki Deneyim İstenen Unvanlara Başvuran Adaylar İçin)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir