Aralık 1, 2023

Uçuş Tabipliği Sertifikalı Eğitim Programı

0

Sağlık alanında Bakanlığımızca tescil edilecek sertifikalar ile bu sertifikaların verildiği eğitim
programlarına ilişkin usul ve esaslar 04/02/2014 tarihli ve 28903 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği’ne göre yürütülmektedir.
Söz konusu Yönetmeliğin 9’uncu maddesi 1. fıkrasında “Eğitim programları için kişi başına ödenecek
eğitim ücreti, konusuna göre ilgili birimlerce belirlenir ve Bakanlığın internet sayfasında duyurulur.” hükmü ile
”Kişi başına eğitim ücreti, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci
maddesine göre doçentler için öngörülmüş ek ders ücreti göstergesinin memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu
hesaplanan tutarın, eğitim programının Bakanlıkça belirlenmiş olan toplam ders saati sayısı ile çarpımı sonucu
bulunur. Ortaya çıkan meblağ, o eğitim için kişi başı tavan ücreti olarak alınır ve kişi başına alınacak eğitim ücreti
tavan eğitim ücretini aşamaz.” hükmü yer almaktadır.
Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği’nin ilgili maddesi gereği Makamın
15.08.2023 tarihli ve 221904907 sayılı Oluru ile Bakanlığımızca onaylanan Uçuş Tabipliği Sertifikalı Eğitim
Programının 2023 yılı ikinci altı ayı için hesaplanan kişi başı tavan ücretlerinin 17.842,86 TL olarak 21.09.2023
tarihinden itibaren yürürlüğe konulması hususunda;

https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/46525/0/ucus-tabipligi-sertifikali-egitim-programi-egitim-tavan-ucretipdf.pdf?_tag1=5EB1733B3FD3F40720D918C5784B267A30ADDC66

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir