Günün Bilgisi (20-01-2020)

Sağlık Memurları

GÜNLÜK BİLGİLER

21-10-2019 İlk yardım , yaşamsal fonksiyonların tehlikeye girmesi durumda iyileştirilmesi için yapılır.

22-10-2019 Hipotansiyon, tansiyonun 90/50 mm Hg nın altında olmasıdır.

23-10-2019 Kişinin bilinci kapandıkça derecesi artar.(1. Derece: Sözlü,2.Derece: Ağrılı, 3.Derece: Bilinç kapalı)

24-10-2019 Alkaloz, vücut sıvılarında hidrojen iyonunun azalmasına denilir.

25-10-2019 Bebeklerde, dakikadaki solunum sayısı 18-24/dk dır.

26-10-2019 Anoksi, vücuttaki oksijenin tamamiyle yitirilmesi durumudur.

27-10-2019 Bir hemşire mesleğinde; uygulayıcı, eğitici, araştırıcı, yönetici ve profesyonel rol modeli olmalıdır.

28-10-2019 Hemşirelik süreci; veri toplama, tanılama, planlama, uygulama ve değerlendirmeden oluşur.

29-10-2019 Skolyoz, vertebraların sola veya sağa ‘S’ harfi şeklinde eğim yapmasıdır ve aynı bölgede sürekli ağırlık taşınması sonucu görülür.

30-10-2019 Hasta odasının sıcaklığı 18°-22° C arasında olmalıdır.

31-10-2019 Deri gözlemine inspeksiyon, dokunmaya da palpasyon denilir.

01-11-2019 Tartar (Diştaşı), kireç görüntüsünde sertleşmiş bakteri tabakasıdır.

02-11-2019 Bir ünite kan en fazla 4 saatte verilmelidir.

03-11-2019 Aritmi, eşit aralıklı olmayan düzensiz nabız atımıdır.

04-11-2019 Aplikasyon, ilaçların emilmeleri için ovularak deriye yedirilmesidir.

05-11-2019 Aplikasyon, ilaçların emilmeleri için ovularak deriye yedirilmesidir.

06-11-2019 Mesajları iletirken; sözler %10, davranışlar %60 ve ses tonu %30 etkilidir.

07-11-2019 Kronik ağrı, 6 aydan daha uzun süren devamlı ya da aralıklı ağrısı olan bir bireyin durumudur.

08-11-2019 Su sıcaklıkları; soğuk 32° C , ılık 43° C, sıcak 44-48° C olarak kabul edilmektedir.

09-11-2019 Vücut ısısının 40.5° C ye yükselmesi hücrelerin yıkıma uğramasına, 42° C üzerine çıkması da beyin fonksiyonlarının azalmasına(koma, kalp hızının artmasına) ve ölüme sebep olur.

10-11-2019 Dekübütüs ülser(basınç yaraları), hareketsizlik sonucu sürtünme ve basınçtan dolayı altta kalan dokunun zarar görüp açık yara olmasına denilir.11-11-2019

Sedasyon, hastanın çevreye ilgisinin ve dış uyaranlara cevabının azaltılmasıdır. 12-11-2019

Vücut ısısının 34° C nin altında olmasına ‘Hipotermi’ denilir ve ölümle sonuçlanır. 13-11-2019

Enfeksiyon zincirini; enfeksiyon etkeni, kaynağı, kaynaktan çıkış, bulaşma yolu, giriş bölgesi ve uygun konakçıdan oluşur. 14-11-2019

Anksiyoliz, hastanın bilincinde değişiklik yaratmadan korku, endişe ve huzursuzluğun azaltılmasıdır. 15-11-2019

Antisepsi, mikroorganizma bulaşmış bir yerin, mikroorganizmalardan uzaklaştırılıp üremenin durdurulması ve öldürülmesidir. 16-11-2019

Dezenfeksiyon, bir madde ya da cisim üzerindeki mikroorganizmaların yok edilmesidir. 17-11-2019

Subkütan enjeksiyon (SC) deri altına uygulanır. 18-11-2019

KBK, ilkyardımda Koruma, Bildirme, Kurtarma anlamına gelmektedir. 19-11-2019

Süspansiyon, sıvı ortamda erimemiş çok küçük katı parçacıklar içeren ilaçlardır. 20-11-2019

Siyanoz; kandaki oksijen miktarının azalıp mukoza, tırnak ve kulak memesinin mavi-mor renk almasıdır. 21-11-2019

Distansiyon, karın bölgesinde gaz toplanmasıdır. 22-11-2019

Gavaj, besin maddelerinin ağız ya da burundan takışmış sonda ile mideye verilmesidir. 23-11-2019

Apne, solunumun geçici veya kalıcı olarak durmasıdır. 24-11-2019

Empati, bir bireyin kendi kimliğini kaybetmeden kendini karşısındakinin yerine koyarak duygularını anlamasıdır. 25-11-2019

İntravenöz enjeksiyon (IV) damar içine uygulanır. 26-11-2019

ABC(Hava yolu kontrolü,Solunum(bak-dinle-hisset), dolaşımın etkin hale getirilmesi) anlamlarını ifade eder. 27-11-2019

Yetişkinlerdeki dakikadaki nabız sayısı 50-100/dk dır. 28-11-2019

Dünyada en sık kullanılan ilaç uygulaması oral uygulamadır. 29-11-2019

Aplikasyon, ilaçların emilmeleri için ovularak deriye yedirilmesidir. 30-11-2019

Çocuklardaki dakikadaki solunum sayısı 16-22/dk dır. 01-12-2019

Eviserasyon, beden içindeki organın cerrahi kesi yerinden dışarı çıkarılmasıdır. 02-12-2019

Çocuklardaki dakikadaki nabız sayısı 100-120/dk dır. 03-12-2019

İntamüsküler( IM) enjeksiyon kas içine uygulanır. 04-12-2019

Sedasyon, hastanın çevreye ilgisinin ve dış uyaranlara cevabının azaltılmasıdır. 05-12-2019

Asidoz, vücut sıvılarında hidrojen iyonunun artmasına denilir. 06-12-2019

Kan gazı; kanın içinde bulunan oksijen, karbondioksit ve bikarbonat değerlerini gösteren laboratuar değerlendirmesidir. 07-12-2019

Yetişkinlerdeki dakikadaki solunum sayısı 12-20/dk dır. 08-12-2019

Dezenfektan, cansız yüzeylerde bulunan patojen mikroorganizmaları temizleyerek dezenfeksiyonu sağlayan kimyasal maddelerdir. 09-12-2019

Fungusit, mantarları öldüren kimyasal maddelerdir. 10-12-2019

Hijyen, sağlığın korunması ve sürdürülmesidir. 11-12-2019

Dispne, bir bireyin zor bir şekilde nefes alıp vermedir.12-12-2019 13-12-2019

14-12-2019 15-12-2019

16-12-2019 17-12-2019

18-12-2019 19-12-2019

20-12-2019 21-12-2019

22-12-2019 23-12-2019

24-12-2019 25-12-2019

26-12-2019 27-12-2019

28-12-2019 29-12-2019

30-12-2019 31-12-2019

01-01-2020 02-01-2020

03-01-2020 04-01-2020

05-01-2020 06-01-2020

07-01-2020 08-01-2020

09-01-2020 10-01-2020

11-01-2020 12-01-2020

13-01-2020 14-01-2020

15-01-2020 16-01-2020

17-01-2020 18-01-2020

19-01-2020 20-01-2020

İş bu sitedeki tüm içerikler www.saglikmemurlari.com'a (© 2019) aittir ve DMCA tarafından korunmaktadır.

İletişim: admin@saglikmemurlari.com

DMCA.com Protection Status